Nyheder ved formanden

18. juli 2017 Dødsfald

Vi har efter kort tids sygdom mistet vort mangeårige medlem Werner Kindberg. Werner var med fra klubbens start i 1979, og har i flere år deltaget i bridgen på topplan, incl. divisionsbridge, bl.a. med så kendte bridge koryfæer som Herman Hansen og Henning Thomsen, men også mange af vore turneringsspillere har haft glæde af Werner som makker.  De senere år har Werner dog alene spillet i BK Nord, både tirsdag og torsdag samt en del privat bridge i gode venners lag.

Werner var i mange år gymnasie-lektor i matematik, men valgte i 1999 at hellige sig et mere aktivt liv som skovejer. Her drev han med succes Kirkebakke Skovbrug i Hammer Bakker og Gl. Vraa Skovbrug, og fortsatte selv efter et delvist salg i 2015 med sit aktive liv i skoven og med at levere bl.a. juletræer og pyntegrønt til en lang række kunder.

Vi er mange, der vil savne Werners venskab, hans kompetencer ved bridgebordet, og hans herlige sønderjyske lune.

Werner blev 75 år.

Æret være hans minde!

/Henning Gerner Mikkelsen

12.april 2017 BK-Nord skal have ny formand

Bestyrelsen er blevet orienteret om, at jeg ikke fortsætter efter generalforsamlingen som formand. Der er god tid til at finde en ny kandidat internt i bestyrelsen eller få valgt et formands emne ind i bestyrelsen til den kommende generalforsamling onsdag den 3.maj 2017. / Bo Blach

Opdateret sæsonbrochure

I forbindelse med en ændring er den opdaterede version af sæsonbrochuren fra den 9.december 2916 røget ud til fordel for den oprindelige udgave. Det er ændret. Vi håber, at vi kan  undgå misforståelser ved, at der er sket en ændring af teksten om betingelser for rabat for to spilledage efter råd fra Ole Heien.

 

26.marts 2017

Bomarkshus ejerforening:

Bk-Nord ejer Bridgehuset, derfor er vi medlem af ejerforeningen Bomarkshus. Til generalforsamlingen i sidste uge blev BK-Nord igen repræsenteret i bestyrelsen.

Parkering:

Det er ejerforeningens bestyrelse, som vi har haft en løbende dialog med det sidste års tid omkring parkering. Sagen har ikke fundet sin endelige løsning. Betstyrelsen har haft møde med Aalborg Bridgeklub. Vi er enige om en positiv tilgang til problemerne, at vi i fællesskab vil prøve at løfte eventuelle opgaver i forbindelse med parkering.

Mandag eftermiddag i sidste uge lagde jeg mærke til, at der var 3 – 4 ledige parkerings pladser i rækken nærmest til indgangen til Højhuset og pizzaria. Det kunne være en god ide, at alle bridgespillere lader et par pladser i første række stå ledige, så det er let at se, at pladsen ikke er fyldt op.

 

Bridge + More:

BK-Nord har haft besøg af firmaet “Bridge + More”. Søndag den 12.marts havde firmaet arrangeret en turnering, hvor interesserede bestyrelser i Nordjylland kunne deltage og prøve firmaets maskiner af. Firmaet havde entreret med Kim Nielsen, så Kim tog sig af de praktiske ting med kaffe og brød samt  var behjælpelig med at få fyldt bordene op med spillere.

Der er tale om en kortblander til placering på hvert bord, som ved hjælp af en tablet også kan registrere meldinger og spillets forløb. Maskinen kobles via internettet op på firmaets server og kan erstatte vores nuværende kort blandingsmaskine, kortmapper og vores Bridge mate. Ved indkøb af 30 maskiner ville vi kunne spare både kortblander og kort blandemaskiner.

Til undervisning vil maskinerne være suveræne.
Til privat brug. Hvis man privat holder en mini turnering for 8 personer, vil maskinerne være suveræne, da slet ikke er muligt med vores nuværende maskineri at sætte private turneringer op.

Til daglig brug er der en udfordring i opkobling til DBfs Bridge central og afvikling af turneringer efter nøjagtig samme skabelon, som det sker med Bridge mate og Bridge centralen. Realistisk må vi se i øjnene, at DBf har enerets aftale med Bridgemate.

Personligt var jeg meget imponeret. Turneringen gled fint, både forplejning og spillet. Den tid vi sparede på at hente kortmapper dækkede nemt tidsforbruget til løbende at indtaste meldinger. Maskinerne kørte ganske lydløst og virkede absolut meget solide og ordentlige. Det var en meget fin dag. Jeg bad ved afslutningen på dagen om tilbud på at købe 6 eller 30 maskiner. 6 maskiner vil passe til en række eller undervisning, hvor det ikke giver mening, at resultaterne kommer med i beregning af handicap. 30 maskiner vil dække vores samlede behov. Vi skal huske på, at vi regner os for at være landsdelens førende bridgeklub på det sportslige plan. Bestyrelsen vil drøfte tilbuddene på næste bestyrelsesmøde.

Nærmere orientering følger til vores generalforsamling.

 

4.januar 2017

Alle medlemmer af BK-Nord ønskes et godt nytår.

Et af de store nytårsforsæt er at undgå parkering uden for de angivne parkeringspladser, så vi får færre konflikter med bestyrelsen for Bomarkshus, bestyrelsen som har ansvaret for højhuset, de lavere rækkehuse og parkeringspladserne foran og bag højhuset. Der er angiveligt dage, hvor der ikke er en ledig plads på forpladsen til beboerne, når de kommer hjem fra arbejde. Vi vil foreslå, at der bliver en lille lukket parkeringsplads på flisearealerne mod parkeringspladsen.

Bestyrelsen har holdt møde tirsdag aften og er enige om flere indsatsområder for 2017.

Flere spillere tirsdag og torsdag aften. Allerede nu vil bestyrelsen nedsætte et udvalg for at prøve at få flere spillere tirsdag og torsdag aften. Begge aftener er der i år et lidt skævt antal, som giver uens rækker, hvor det er svært at afvikle fælles turneringer for begge rækker.

Flere spillere onsdag eftermiddag. Bestyrelsen har en forhåbning om, at med den store succes vi allerede nu kan betegne onsdag eftermiddag, så regner vi med at kunne tiltrække spillere til en ekstra række til næste år. Der er efter jul 6 borde, som giver en meget fin turnering.

I vedligeholdelse af vores lokaler står det ene store lokale for udskiftning af tæppe, hvis vi kan få økonomi til det. Da der har været meget rumlen om parkeringsforholdene, er vores planer om udskiftning af de store butiksruder mod øst ikke skredet frem i den hastighed vi kunne ønske, men målet er et nyt indgangsparti og ændring af facaden, så der kommer murværk (eller træ) op i cirka 1.20 meters højde og vinduer som kan åbnes øverst.

Den kommende weekend lægger BK-Nord lokaler til 2 turneringer for kreds 4. Turneringer  starter ved frokosttid lørdag med spil til ud på aftenen. Det fortsætter søndag med afslutning søndag eftermiddag. I alt spilles 120 spil.

 

20.november 2016

Kasserer / bestyrelse har fået en henvendelse, som har ført til en hel polemik om beregning af kontingent.

Vi har haft uændret kontingent i en årrække i BK-Nord. Tidligere var tirsdag og onsdag billigere end torsdag. Dengang som nu er den dyreste aften til fuld pris og den billigste aften / eftermiddag til halv pris.

Beklager overfor nye medlemmer, hvis det ikke er beskrevet tilstrækkeligt nøjagtigt i vores sæson brochure, men vi er trods alt en forening og ikke et firma.

Det er givet, at alle som betaler det korrekte beløb til tiden og mærker deres indbetaling med navn og aften, letter vores bogholder og kasserers indsats.

6.november 2016

Parkering

Det er meget afgørende for vores Bridgehus, at der er gode parkeringsforhold for alle bridgespillere.

Vi har fra administrator af Bomarkshus fået en varsling om, at bestyrelsen for Bomarkshus arbejder med planer om regulering af parkering på pladsen foran Bridgehuset.

Bestyrelsen har overfor de enkelte medlemmer af bestyrelsen af Bomarkshus understreget, at god adgang til parkering er meget vigtigt for os.

Bestyrelsen har tillige kontaktet en advokat med henblik på at få afklaret forholdene omkring parkering.

Der er ikke truffet beslutning om ændringer endnu.

Bomarkshus er ejerforeningen for højhuset og de rækkehuse, som omgiver bygningen. Vi er medlem af ejerforeningen.

2020 plan.
Bestyrelsen har besluttet, at vi indtil videre vil arbejde med 2020 planen som et internt arbejdspapir.

BK-Nord sølvpoint turnering

3 rækker med i alt 60 deltagere til vores sølvpoint turnering er en stor succes. For deltagerne i turneringen var det en stor fornøjelse at møde meget kompetente spillere fra klubber i det sydlige Norge omkring Kristiansand.

Rent sportsligt gik det absolut bedre end sidste år, BK-Nord fik førstepladsen i A-rækken, hvor de Norske gæster løb af med de fleste flasker vin.

Rikke skal have stor ros for den store indsats for at få arrangementet planlagt og afviklet. Vi håber, at Rikke allerede er i gang med at lave aftaler til næste år.

2.september 2016

Drop ind Bridge hver onsdag eftermiddag

Har du og din makker lyst til at spille bridge en ekstra gang om ugen, men I vil ikke binde jer fast, så holder vi åbent hus hver onsdag eftermiddag for alle medlemmer af BK-Nord og andre medlemmer af DBf. Det gælder også for vores passive medlemmer.

Tilmelding til Tommy på thor@laser.dk eller telefon 4045 2152 senest tirsdag aften kl. 18.00

Rækkerne inddeles efter handicap

Der er vinpræmier til vinderne

De faste spillere onsdag eftermiddag konkurrerer også om  vinpræmier til årets slutning om at have forbedret sit handicap mest i løbet af sæsonen.

Det koster 40 kr. per gang at deltage. Det er muligt at købe et 10-turs kort til 250 kr. hvor betalingen gælder for op til 10 eftermiddage i denne sæson 2016 – 2017.

 

26.august 2016

Der er lukket for tilmelding til næste sæson tirsdag og torsdag

Bestyrelsen har besluttet at lukke for tilmeldinger som angivet under de enkelte spilledage. Der er dog ikke mere lukket, end kommer der et tilstrækkeligt antal ekstra par til et helt og helst lige antal borde, så udvider vi med de interesserede. Bestyrelsen vil gerne undgå en situation som sidste år, hvor vi skulle “jagte” de sidste par for at få kabalen til at gå op.

 

22. august 2016

Er Hjemmesiden er død på din computer – der er kun forsider og ingen link til resultater.

Hører du eller andre medlemmer beklage sig over, at de ikke kan finde link til resultater på hjemmesiden, så kan årsagen være, at de bruger internet Explorer. Prøv i stedet for eksempel Firefox.

Substitut regler for næste sæson kan nu findes på hjemmesiden.

Substitut regler.

Pointen i de nye regler er, at finder man substitutter på niveau med den række man spiller i målt på handicap, så bliver der ikke længere reguleret for substitut. Bedste spiller (enkeltsubstitut) og bedste par (dobbelt substitut) er grænsen for, hvor god spiller man kan få som substitut uden regulering for score.

Reglerne gælder onsdag og tirsdag i B rækken (og C rækken, hvis det på et senere tidspunkt bliver aktuelt)

Bridge i storcenteret

Tak til de medlemmer som stillede op til at spille bridge som reklame for BK-Nord i storcenterets torv fredag. Det blev til mange hyggelige timer med spil og snak med de mange forbipasserende. Det skulle gerne resultere i flere deltagere i vores kursus onsdag aften.

14. august 2016

Turneringsledere

Andreas har sagt fra til at være turneringsleder til næste år. Det er vi kede af.

I stedet vil Rikke tage sig af turneringsledelse torsdag, med aftale om opbakning i komplicerede sager fra Martin Hilmer, og Vilhelm vil overtage alle aftener om tirsdagen. Det betyder, at vi stadig både tirsdag og torsdag har erfarne turneringsledere, som der er almindelig respekt om.

10. august 2016

Bridgefestival:

Klubbens turneringsudvalg har givet udtryk for, at det gik godt i Svendborg med resultater, der samlet svarer til det forventede.

Et enkelt resultat bør dog fremhæves. I DM for begyndere blev Henrik Riise og Torben Kleischmidt nr. 9. Det er første gang, at vi har spillere fra vores onsdags klub som markerer sig på landsplan.

Hvis du vil se mere til resultater i Nordjylland, så findes de på Distriktets hjemmeside

Vi ønsker alle tillykke med resultaterne.

Regulering for substitut:

Bestyrelsen har vedtaget forslag til regulering for substitut med respekt for handicap, som fremlagt på generalforsamlingen

Formålet er at at undgå, at der skal reguleres for substitut, hvis man har overholdt klubreglerne om en substitut på eget niveau. Reglerne giver en rettesnor for, hvad en substitut på niveau er ud fra handicap.

Reglerne er gældende for næste sæson

De nye regler kan ses her på siden under “substitutregler

Klubregler:

Klubregler er rettet til i overensstemmelse med vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Medlemmer som ønsker at bruge den nye mulighed for at møde bestyrelsen, skal henvende sig til formanden.

 

3.august 2016

Årets klubmestre:

Tirsdag:

Par: Nils-Aage Gregersen, Henning Gerner Mikkelsen

Hold: Werner Kindberg, Gert Villumsen, Vilhelm Christiansen, Rikke Jørgensen

Onsdag:

Par: Peter Jensen, Vidar Pedersen

Torsdag:

Par: Hans Chr. Graversen, Poul Clemmensen

Hold: Hans Chr. Graversen, Poul Clemmensen, Morten Jepsen, Flemming Clausen

STORT TILLYKKE. Vises på vores mesterskabs-plaquetter i Bridgehuset.

 

Maj / Juni 2016

Bestyrelses seminar:

Bestyrelsen mødes til bestyrelses seminar onsdag den 29 juni 2016 kl. 16.00 til 21.30 for at drøfte:

  1. Strategi for klubben de kommende år, mål for næste sæson og eventuelle ændringer i bestyrelsens organisering, arbejdet i bestyrelsen og klubbens drift.
  2. Klubbens udgifter
  3. Krav til ny hjemmeside.

på basis af oplæg fra bestyrelsens medlemmer.

Har du lyst til at bidrage med et indput til vores diskussion, er du meget velkommen til at sende en mail til mig. Det svært at inddrage hele klubben med over 200 medlemmer på anden vis.

Næste sæson:

Den sædvanlige sæson brochure er lige på trapperne. Den kommer kun på hjemmesiden.

Aalborg Bridgeklub:

Der er aftalt et møde med bestyrelsen for vores største lejer, Aalborg Bridgeklub, sidst i måneden. Vi skal drøfte den kommende sæson, hvor blandt andet Aalborg bridgeklub udvider med en ekstra række mandag eftermiddag. Et fast punkt er naturligvis oprydning efter det hold, som sidst har brugt lokalet – her skal lyde en opfordring til alle til at tænke på, at vi er mange der bruger lokalet, så alle bidrager til at holde lokalet ryddeligt og pænt.

Svendborg:

Der er bridgefestival i Svendborg igen i år. Hvis du lige vil “tjekke stedet af”, så er der åbne turneringer, hvor du kan melde dig til at spille en enkelt dag. Jeg håber mange medlemmer vil “slå en smut forbi”. Se mere på DBfs hjemmeside. Her på siden er der et link til DBf foroven.

“Foretræde for bestyrelsen”

Bestyrelsen vil på sit første møde efter ferien aftale rammerne for det nye tilbud, som generalforsamling vedtog.

Bestyrelsen holder møde hver eller hver anden måned som det passer med aktiviteter i klubben fra kl. 17.00 til kl. 18.30. Efter mødet spiser vi, så alle der skal spille kort den aften, kan være parat til kl. 19.00. Det vil naturligvis være vanskeligt at passe flere foretræder ind i et tidsmæssigt stramt bestyrelsesmøde.

Regulering for substitut:

Til generalforsamlingen kom en praktisk indvending til forslaget om regulering for substitut. Hvordan finder man ud af, hvad handicap en mulig substitut har, spurgte en til. Det vil vi prøve at tage højde for i forslaget til substitut.

God sommer

Hilsen

Bo Blach