Sæsonen 2016-17

Referat af bestyrelsesmøde 10. maj 2016

1. Godkendelse af referat

Bestyrelsens arbejdsgang er sådan, at vi ikke godkender referat fra møderne før til det næste møde. Det vil vi prøve om vi kan gøre anderledes, så referatet kan offentligøres tidligere.

 

2. Konstituering

Bo Blach: Formand

Jens Thomsen: Kasserer

Gitte Andersen: Sekretær og med i driftsudvalg

Henning Gerner: Formand for medlemsudvalget

Rikke Jørgensen: Formand for turnerinsudvalget

Vilhelm Christiansen: Formand for driftsudvalg og med i turneringsudvalget.

Mogens Mersholm: Formand for rekruttering og undervisning, Webmaster og med i turneringsudvalget

 

3. Generalforsamling

Vi arbejder på at få lavet retningslinjer for den nye mulighed, som blev vedtaget på generalforsamling om at få foretræde for den samlede bestyrelse.

 

4. Bestyrelsens forretningsorden og arbejde

Den 29. juni vil bestyrelsen mødes til et halvdags seminar for at lægge en strategi for arbejdet i de kommende år.

 

5. Honorering af diverse opgaver som kortgivning og rengøring

Behandles på næste møde

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 10. maj 2016

Dagsordenen indeholder følgende hovedpunkter:

  1. Godkendelse af referat
  2. Konstituering
  3. Generalforsamling,
  4. Bestyrelsens forretningsorden og arbejde
  5. Honorering af diverse opgaver som kortgivning og rengøring

 

Eventuelle information eller kommentarer til dagsordenens punkter er medlemmerne meget velkomne til at sende til undertegnede per mail.