Køb af kortdublering

Man kan købe kortdubleringer af BK Nord

Sådan køber man kortdubleringer

Købet skal aftales med mindst 14 dages varsel.

Kontaktpersonen er Lotte Nielsen

Følgende oplysninger skal sendes pr. email – lni@hasseris.dk

  • Klub
  • Dato for afvikling
  • Dato og tidspunkt for afhentning – kan aftales på tlf. 40 46 47 58
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer på kontaktperson
  • Turneringsform
  • Antal spil/læg
  • Antal kopier af korfordeling

Priser for kortdublering

2,50 kr. pr. spil/læg

0,50 kr. pr. fotokopi af kortfordeling