INFO fra turneringslederen

 

 

Denne  side skrives/redigeres bl.a. af Tommy Andersen

Kan kontaktes på 4045 2152

mail Onsdag@bknord.dk

 

—————————————————

 

Tilmeldte til Onsdag d. 02. februar kl. 18.30
Tilmeldingen gælder 2 – 9 og 16 februar
Tilmelding senest tirsdag d. 2 februar kl. 10.00

Du kan tilmelde dig via SMS Tommy 4045 2152 – Deadline for tilmelding tirsdag d. 25 kl. 10.00

Hvis du har tilmeldt dig og ikke kan se dit navn så kontakt Tommy på 4045 2152

Navn Makker
Jytta Mølgaard Højsleth Vidar Pedersen
Peter S. Bak Knud Erik Laursen
Birthe Gross Else Jørgensen
Henny Pedersen Lene Hørgren
Bente Bugge Karen Madsen
Hans Chr. Meldgaard Inger Meldgaard
Per Schultz Henrik Mortensen
Lone Sondrup Ole Heien
Helga Lauesgaard Kaj Larsen Ravn
Peter Jensen Kai Christiansen
Winnie Sørensen Kirsten Krogsgaard
Niels Myrup Andersen Kjels Carlsen
Martha Dörig Anna Lise Bonde
Else Marie Pedersen Liss Eismark
Carl Erik Jørgensen Lotte Nielsen
Lene Due Birte Tange
Kurt S. Jensen Peter Fogh Nielsen
Mette Hampen Bjarne Bach Bonde
Dorthe Aamann Jan Pedersen
Gitte M. Andersen Christen Andersen
Helle Kofod Lis Olesen
Gerda Høllund Marianne Würtz
Lisbeth Møller Pia Havsager
Ida Østrup Olsen Helle Tokkesdal
Lotte Hørup Elsebeth Skov
Bente Houmann Britta Elkjær
Tom Wilhelm Grünfeld Knud Hede Jørgensen
Leif Jensen Niels Schmidt
Jan Sahlertz Kent Klug Korsgaard
Anne Marie Korsgaard Bodil Skov
Karen Bach Ingeborg Dalsgaard
Else Blomholt Birgit Petertsen
Per Reinholdt Sørensen Svend Larsen
Lene Svendsen Eva Kirk
Jan Træholt Hansen Claus Roulund
Inge Laursen Normann
Susanne Gliese Kirsten Groth
Ida Rasmussen Ingrid Kromann
   
76 tilmeldte   
   


—————————————————

 

.

 

 

 

.