Appeludvalg

Det hænder at en spiller er uenig i turneringsleders afgørelse, under turnering.

Kommer du i den situation er proceduren følgende.
Spilleren skriver til bestyrelsen, med en kort beskrivelse af problemet, med en anmodning om at få spørgsmålet vurderet af klubbens appeludvalg.
Bestyrelsen videresender spørgsmålet til appeludvalget til afgørelse. Turneringsresultatet rettes i henhold til denne afgørelse, hvis spilleren får medhold.

Er spilleren uenig i appeludvalgets afgørelse, er der mulighed for at rejse spørgsmålet for distriktet og i sidste instans DBf.

Klubben appeludvalg er pt. sammensat af:
Kristian Tylvad
Poul Clemmensen
Per Gaunø
Skulle en af ovenstående være inhabil, indtræder Gert Villumsen som suppleant.

Bestyrelsen