Substituter onsdag aften

Hvis muligt, så prøv om du kan finde en sub. med ca. samme handicap som dig selv..

Sub. reg.
Hvis den sub. du finder har et højere (ringere) handicap end rækkens gennemsnit reguleres ikke.
Hvis den sub. du finder har et lavere (bedre) handicap end rækkens gennemsnit, reguleres – hvis handicappet er 10 (eller mere) lavere end rækkens gennemsnit, reguleres yderlige 50%.

Alle kan bruges som sub. uanset hvilken klub de kommer fra.

Navn                                            Tlf.              Mobil    nr.
Handicap
Ejla Størup   2733 4816 30
Lis Olesen 9818 7478 4241 4607 45
Mads Mark   2061 0828 47
Poul Riise   2087 4124 35
Leo Larsen 9825 1712   37
Ellen Riise   2285 5467 38
Lissa Harder   6168 3374 39
Liv Søholm   2167 9422 41
Helga Lausgaard – KUN A/B 9813 2838 2179 1555 39
Inge Vecht   2082 6156 39
Lone Schou Christensen 9838 2109 2259 3478 39
Henrik Mortensen   5033 1610 39
Nethe Kristensen – Gerne sammen med Ilse   2962 7350 39
Ilse Olsen – Gerne sammen med Nethe   4084 9515 40
Helle Kofod   2463 3705 40
Svend Luther Christensen   2757 0921 41
Hanne Bælum   2088 8808 41
Karen Jacobsen Ellebjerg 9835 5593 2123 5084 42
Helle Tokesdal 9814 7411 2925 9411 42
Bodil Mouritzen 9810 3801 2210 1820 42
Henny Rex 9818 9422 2423 9074 44
Inger Dencker KUN B-C-D   2577 4080 48
Ann Ring 9820 8191 2332 6171 41
Minna Rosholm   2240 3555 48
Lena Hørgren   2944 0903 49
Steen Trepling   4027 2101 50
Hanne Sortsø KUN SMS   5120 3975 50
Lene Bjerregaard 9812 6574 2965 1483 51
Peter Jensen 9818 3656 4018 1966 32
Inger Meldgaard KUN D-Rækken   4051 4959 52
Mette Kølln KUN D-Rækken   2064 0502 52
Jan Elholm KUN C-D Rækken   4130 4305 52
Peter Nicolassen KUN C-D Rækken   2763 5077 52
Else Blomholt KUN A-B Rækken   2146 4475 32
Inge garde Andersen   2818 8929

50

Lisbeth Iversen   2243 3293 49
37      
38      
39      
40