Leje af bridgemate

Man kan leje BK Nords bridgemate.

Sådan lejer man bridgemate

Lejeaftalen skal aftales med min 14 dages varsel.

Kontaktpersonen er Henning Gerner Mikkelsen – hgm@business.aau.dk

Følgende oplysninger skal sendes pr. email

  • Klub
  • Dato for brug
  • Dato og tidspunkt for afhentning – kan aftales på tlf. 31 12 51 30
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer på kontaktperson
  • Antal bridgemate man ønsker at låne

Pris for leje af bridgemate

15 kr. pr. stk. hvis bridgematen benyttes i Bridgehuset

20 kr. pr. stk. hvis bridgematen benyttes andet sted