Substitut regler

Skift til ny fast makker i sæsonen

Et makkerskifte anmeldes til turneringslederen, og har virkning fra start på næste turnering.

Hvis den nye makker ikke er medlem af DBF, skal vedkommende betale et indmeldingsgebyr, svarende til DBF kontingent på kr. 330,00.
Hvis den nye makker er medlem i en anden klub, betales et indmeldingsgebyr på kr. 70,00

Herefter sker der ingen regulering for substitut

Beløbene er angivet for sæsonen 2017-18 og reguleres ved efterfølgende kontingentstigninger fra Danmarks Bridge Forbund.

Hvis makkerskiftet sker efter 1. januar betales 50% af ovennævnte beløb

Hvis den nye faste makker er medlem i BK Nord betales ikke noget.

 

Substitut regler

Substitutregler i BK Nord pr. 6 september 2017

Regulering for substitut på basis af handicap

Gyldighed

Reglerne er vedtaget på generalforsamlingen 2017 og godkendt af bestyrelsen

Substitutreglerne gælder for Onsdag-aften i alle rækker.

 

Vedr. Substitut-regulering for dobbelt substitut

Hvis substitut-parret har et bedre handicaptal end gennemsnittet for den pågældende række, kan parret højest score middel (normalt 0) for en hel aften (sektionen)

Hvis parret er højere justeres ned til middel

Aftenens modstander par justeres op med det samme antal point fordelt ligeligt. Hvis det ikke går op, fordeles resten til de modstandere, som har den laveste score.

 

 

Vedr. Substitut-regulering enkelt substitut

Hvis substitutten har et bedre handicaptal end gennemsnittet for den pågældende række kan parret højest opnå 10% over middel for en hel aften (sektion)

Reglen ”10% over middel” er omsat til point i tabellen Score for par med enkeltsubstitut nederst på denne side. Hvis scoren er højere, reguleres denne ned til ”10% over middel”

Aftenens modstander par justeres op med det samme antal point fordelt ligeligt. Hvis det ikke går op, fordeles resten til de modstandere, som har den laveste score.

 

 

Butler turnering for par

Reglerne for par turnering finder tilsvarende anvendelse. Der reguleres dog efter point som angivet i Score for par med enkeltsubstitut nederst på denne side.

 

 

”Imp across the field” turnering for par

Der reguleres ikke for substitutter.

 

Holdturnering

Der reguleres ikke for hverken enkelt eller dobbelt substitutter.

 

 

 

Score for par med enkeltsubstitutter
Antal spil IMPs (Butler) 4 borde 5 borde 6 borde
1 0,25 0,3 0,4 0,5
2 1 1 1 1
3 1 1 2 2
4 1 2 2 2
5 2 2 2 3
6 2 2 3 3
7 2 3 3 4
8 2 3 4 4
9 3 3 4 5
10 3 3 4 5
11 3 4 5 6
12 3 4 5 6
13 4 4 6 7
14 4 5 6 7
15 4 5 6 8
16 4 5 7 8
17 5 6 7 9
18 5 6 8 9
19 5 6 8 10
20 5 6 8 10
21 6 7 9 11
22 6 7 9 11
23 6 7 10 12
24 6 8 10 12
25 7 8 10 13
26 7 8 11 13
27 7 9 11 14
28 7 9 12 14
29 8 9 12 15
30 8 9 12 15
31 8 10 13 16
32 8 10 13 16
33 9 10 14 17
34 9 11 14 17
35 9 11 14 18
36 9 11 15 18