bb

Ved Generalforsamlingen stoppede 2 store kapaciteter i klubbens bestyrelsesarbejdet.
Bo Blach

Klubben siger tak til  Bo Blach for sit betydelige og utrættelige arbejde i klubbens bestyrelse i 8 år, heraf de sidste 5 år som formand.

Vilhelm Christiansen

Ligeledes en stor tak til Vilhelm Christiansen for sine 8 år i bestyrelsen og som afholdt og respekteret bestyrer af bridgehuset.